شادمهر صادقی
شادمهر صادقی

حالا که دلم را نمی خواهی ساده می روم

حالا که دلم را نمی خواهی ساده می روم

حالا که دلم را نمی خواهی
ساده می روم
اما
عکس هایم را پاره نکن
من در آن عکس ها
کنار ِ تو
لبخند نزدم
با تمام ِ جانم خندیدم …

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید