سهیل نظری
آروم و عادیآروم و عادی
سهیل نظری
لبخند بزن؛لبخند بزن؛


برآمدگی گونه هایت توان آن را دارد که امید رفته را بازگرداند،


تجربه ثابت کرده است که گاه قوسی کوچک ، میتواند معماری بنایی را نجات دهد ...

َ

مشاهده همه ی 4 نظر