❤_❤
❤_❤

هیــــچ چیــز جــــز مـــهربــانی واژه هایتــ ـــ ــ میان لهجه

هیــــچ چیــز جــــز مـــهربــانی واژه هایتــ ـــ ــ میان لهجه

هیــــچ چیــز جــــز مـــهربــانی واژه هایتــ ـــ ــ
میان لهجه ی مبهم صدایتــــ ـــ ــ
نیـــازهای زنــانه ام را قلقلـــک نخواهــد داد
فـــریاد بــــزن مـ ـ ـ ـرد مـن
اینبـــار تو ســـر بــده اواز دوستتـــــــ دارمـــــ را
از لا به لای غرور لب هایت..

متن عاشقانه
مشاهده همه ی 7 نظر