saeid m
saeid m

هفت نابودگر رابطه که باید جداً از آن‌ها دوری گزید:

هفت نابودگر رابطه که باید جداً از آن‌ها دوری گزید:
سوءاستفاده، خیانت، دورنگی، حسادت،
تعصب،خودخواهی و بی‌ اعتنایی ‌اند.
چنانچه هرکدام از این نابودگرها در رابطه‌ی شما رخ‌داده است
باید عزم خود را جزم کنید
تا با آن مواجه شوید
و به‌سرعت آن را برطرف کنید.

📙 بهبود روابط زناشویی به زبان آدمیزاد

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید