❤_❤
❤_❤

بعضیهـــــــــا بوی خوبــــــــ دارند. حتی وقتــــــــــی دورند. دلتــــــــ که

بعضیهـــــــــا بوی خوبــــــــ دارند. حتی وقتــــــــــی دورند. دلتــــــــ که

بعضیهـــــــــا بوی خوبــــــــ دارند..
حتی وقتــــــــــی دورند...
دلتــــــــ که براش تنگ میشــــــــــه
بوی خوبشــــــــ توی ذهنتــــ میپیچهــــــ
و اونقدر دلتــــــــ هواشو میکنهـــــ ...
که دوس داری محکـــــــــــم بغلشـــ کنیـــــــ. ...
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🌺

sSINGLESs2
مشاهده همه ی 5 نظر
farshad

9 پست
farshad311
farshad311
farshad : بسیار زیبا
farshad

9 پست
farshad311
farshad311
farshad : خواهش میکنم بانوی مهربون