★ آیــساטּ ★
خوشتیپخوشتیپ
★ آیــساטּ ★

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ از چه‌رو تن ِ این‌همه تنهاست؟

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄ از چه‌رو تن ِ این‌همه تنهاست؟

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄
از چه‌رو

تن ِ این‌همه تنهاست؟

┄┅┅✿❀❤️❀✿┅┅┄┄

مشاهده همه ی 1 نظر
مریم
خوزستان - اهواز
209 پست
MARYAM69gole
MARYAM69gole
مریم : از این رو ک نمی‌خواهی او را ب هرکس بسپاری و اين است آدمیت