هوای تهران واقعا آلودس😳 ديشب ازبغل یه ماشین رد میشدم،دیدم،

هوای تهران واقعا آلودس😳
ديشب ازبغل یه ماشین رد میشدم،دیدم،
پسره داره به دختره تنفس دهان به دهان میده
بادستش هم قلب دختره رو ماساژ میداد
بنده خدا دختره بیحال افتاده بود
جوونا دارن تو این آلودگی ازدست میرن!!😂

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید