رفتم دنبال زنم بیارمش خونه، الان که اومدیم میبینم یکی

رفتم دنبال زنم بیارمش خونه، الان که
اومدیم میبینم یکی دیگه رو اشتباهی آوردم!
هوا کثیفه دیگه چش چشو نمیبینه
البته راضی ام، زن خوبیه، زن زندگیه😂

اُردیبهشت
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید