.
.

این روزها هستی و نیستی و میان

این روزها هستی و نیستی و میان

این روزها هستی و نیستی
و
میان بیحواسی‌های معلقم قدم می زنی ...

نظرات برای این پست غیر فعال است