مونا
خواب آلودخواب آلود
مونا

خدایا ما دیابت نداریما. ی ذره اتفاقات شیرین برامون

خدایا ما دیابت نداریما. ی ذره اتفاقات شیرین برامون

خدایا ما دیابت نداریما...
ی ذره اتفاقات شیرین
برامون رقم بزن...

دلداده همیــشگیـ
مشاهده همه ی 10 نظر
Hamid
تهران - تهران
89 پست
Hamidhami51
Hamidhami51
Hamid : چیرااااااااااااااااااا؟
دارم جانفدایی میکنم مونااااا
مونا
تهران
999 پست
bala66
bala66
مونا : نوموخوام
مونا
تهران
999 پست
bala66
bala66
مونا : الان چی شد...تو کدومی؟
Hamid
تهران - تهران
89 پست
Hamidhami51
Hamidhami51
Hamid : مو همه چیم اوکیه
هر شیش ماه موروم چکاپ
همه ی قنداتون به جونوم