شـا_sSINGLESs_پــور
آروم و عادیآروم و عادی
شـا_sSINGLESs_پــور

People change when you prove them youre in love with them,

People change when you prove them youre in love with them,

People change when you prove them youre in love with them, Some became a lover, some became a dream.

ادما وقتی بهشون ثابت کنی عاشقشونی تغییر میکنن، بعضیا میشن معشوق بعضیا هم میشن رویا.

sSINGLESs
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید