شهرزاد
ناراحتناراحت
شهرزاد

عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز بی

عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز بی


عاشقم گر نیستی لطفی بکن نفرت بورز
بی تفاوت بودنت هر لحظه آبم میکند

((فاضل نظری))

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید