✿مَریــَم گُلـے❤️تَوَلُدتــ مُبـارَڪـ✿
مهربونمهربون
✿مَریــَم گُلـے❤️تَوَلُدتــ مُبـارَڪـ✿

بعضی از آدم‌ها پاهایشان را به روی قلبت می‌گذارند وقتی دست‌هایشان

بعضی از آدم‌ها پاهایشان را به روی قلبت می‌گذارند وقتی دست‌هایشان

بعضی از آدم‌ها پاهایشان را به روی قلبت می‌گذارند وقتی دست‌هایشان نمی‌تواند گلویت را بفشارند
این آدم ها همان آشنای غریبه‌اند.!
همان که وقتی جایی حرفی از او به میان آمد
سرت را پایین می اندازی
چرا که خوب میدانی
لکه‌ی ننگ آشنا، همیشه آشناست!
بعضی از آشناها آنقدر غریبه‌اند که...
بُگذریم ...!
آشنا که آشناست،
غریبه هم غریبه است
امان از روزی که درد دلت
دردِ یک آشنایِ غریبه باشد...💔

ســرابـــــ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید