اشکان م
آروم و عادیآروم و عادی
اشکان م

ﺯﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ

ﺯﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ

ﺯﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺭﻗﺼﯿﺪﻥ ﻣﻨﻊ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﺍﺯ ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ
ﺍﺯ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﻥ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻥ
ﺧﻨﺪﯾﺪﻥ
ﺯﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﭘﯿﻠﻪﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﺪﻧﺪ
ﻭ ﺩﺭ ﺷﻌﺮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺭﻗﺼﯿﺪﻧﺪ
ﺁﻭﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻧﺪ
ﻋﺸﻖ ﻭﺭﺯﯾﺪﻧﺪ
ﺑﻮﺳﯿﺪﻧﺪ
ﺍﻣﺎ
ﺧﻨﺪﻩ ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ ﮔﺮﯾﺴﺘﻨﺪ ..!
.
#ﺳﯿﻤﯿﻦ_ﺑﻬﺒﻬﺎﻧﯽ
.
شبتون بشادی

عطر سوسن
مشاهده همه ی 26 نظر
اشکان م
تهران - تهران
1754 پست
Ashkaanm
Ashkaanm
اشکان م : آدمی در عالم خاکی نمیاد بدست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
خیز تاخاطربدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی ..!

با اجازتون من برم شبتون شاد و ارام

{-35-}
raha
خراسان رضوي
848 پست
09876543211
09876543211
raha :
 نوشته اصلی توسط اشکان م
آدمی در عالم خاکی نمیاد بدست
عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی
خیز تاخاطربدان ترک سمرقندی دهیم
کز نسیمش بوی جوی مولیان آید همی ..!

با اجازتون من برم شبتون شاد و ارام

{-35-}
🌷🌱🌷
اشکان م
تهران - تهران
1754 پست
Ashkaanm
Ashkaanm
اشکان م : ... ...
خسته نباشید ..
{-119-}
حنان

6127 پست
jlj7
jlj7
حنان : رها شما هم کامنتایی که با من حرف زدید رو پاک کنید که پست صورتش بهم نریزع
اشکان م
تهران - تهران
1754 پست
Ashkaanm
Ashkaanm
اشکان م : ... ... ...
خواهش دوستان گرامی
راحت باشید ..{-35-}