ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو

ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو

ولی من بخوام مزدوج بشم طرف بهم بگه از خودت بگو همین این خصوصیات متولدین رو میدم بهش میگم من آبانم همینو بخون از بس که بیشترش درسته درموردم
البته خودمم باهاش میخونم هرجا توضیح لازم بود بگم😁{-54-}

مشاهده همه ی 10 نظر