گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

دعاوی یهودیان در لهستان شباهت زیادی به دعاوی بعدی آنان در

دعاوی یهودیان در لهستان شباهت زیادی به دعاوی بعدی آنان در

دعاوی یهودیان در لهستان شباهت زیادی به دعاوی بعدی آنان در فلسطین دارد: انگلس فعالانه مسائل لهستان را دنبال می‌کند و در اوت-سپتامبر 1848 مقالات مفصلی در این زمینه منتشر می‌کند. او در این مقالات به شدت با مواضع و عملکرد دولت پروس و یهودیان در مسئله لهستان مخالف است. انگلس می‌نویسد: اگر به اعتبار آلمانی زبان بودن یهودیان لهستان، دولت پروس این حق را قائل است که سرزمین‌های لهستان را به خود منضم کند، باید ادعای خویش را به “سراسر اروپا، نیمی از آمریکا و حتی بخشی از آسیا” تعمیم دهد زیرا در این مناطق نیز یهودیان زندگی می‌کنند و همه می‌دانند که آلمانی زبان عمومی یهودیان است.

در نیویورک و قسطنطنیه [استانبول]، در سن پطرزبورگ و پاریس، یهودیان، و کودکان آنها از نخستین سال‌ها، در داخل خانه به زبان آلمانی تکلم می‌کنند و برخی از آنها حتی آلمانی‌تر از یهودیان منطقه پوسن… هستند. (36)

انگلس در این سلسله مقالات، حمایت “اشرافیت کهن آلمان” از خواست یهودیان لهستان را ناشی از پیوند مالی میان این دو گروه می‌داند که طی سده‌ها تداوم داشته است. (37)

و بالاخره، در 21 فوریه 1849 انگلس از برخی اقدامات پرنس ویندیشگراتس (38) فیلدمارشال اتریشی، علیه یهودیان خبر می‌دهد و می‌افزاید:

یهودیان را در همه‌جا به عنوان متقلب‌ترین متقلبان می‌شناسند ولی این شهرت در اتریش بیشتر است. آنان از انقلاب سود بردند و اکنون به خاطر آن مجازات می‌شوند… هر کس میزان قدرت یهودیان را در اتریش بداند می‌فهمد که ویندیشگراتس چه دشمنی برای خود خریده است. (39)

ادامه دارد…

قسمت بعدی این مقاله

پی‌نوشت‌ها:
1. Legitimists.
2. Iegitimate.
3. Louis Blanc (1811-1882 (.
لویی بلان فعالیت خود را از 21 سالگی به عنوان نویسنده در روزنامه جمهوری خواه لوناسیونال آغاز کرد و با تألیف کتاب‌هایی در زمینه اندیشه سوسیالیستی و تاریخ فرانسه به شهرت رسید. پس از سقوط لویی فیلیپ تنها عضو سوسیالیست دولت موقت بود. در ژوئن 1848 به انگلستان گریخت. با سقوط ناپلئون سوم در سال 1871 به فرانسه بازگشت و به نمایندگی مجلس برگزیده شد. در جریان انقلاب 1848 لویی بلان نقطه مقابل لویی بلانکی (1805-1881) شناخته می‌شد که رهبری جناح افراطی سوسیالیست‌ها را به دست داشت. بلانکی از سال 1824 عضو سازمان توطئه گر کاربوناری بود و در دوران حکومت لویی فیلیپ لویی بناپارت سال‌های مدید در زندان به سر برد.
4. Americana, 1985, vol. 20, p. 313.
5. الفری در توصیف “سرویس اطلاعاتی روچیلدها” واژه “اینتلیجنس سرویس” را به کار می‌برد.
6. Anthony Allfrey, Edward VII and his Jewish Court, London: Weisenfeld & Nicolson, 1991, p. 65.
7. Cowles, ibid, pp. 106-108.
8. Louis Eugene Cavaignac (1802-1857 (.
9. Tocsin des Travailleurs.
10. credit.
11. Cowles, ibid, p. 110.
12. انگلس در این زمان 28 ساله بود.
13. haute- bourgeoisie.
14. کاخ محل استقرار پادشاه فرانسه.
15. Charles Duchate (1803-1867 (.
دولتمرد فرانسوی. در سال‌های 1834-1836 وزیر بازرگانی و در سال‌های 1839 تا فوریه 1848 (سرنگونی لویی فیلیپ) وزیر کشور بود.
16. بانکدار یهودی پاریس که بعدها وزیر دارایی لویی بناپارت شد.
17. Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, Moscow: Progress Publishers, 1975, vol. 6, pp. 61-62.
18. ibid, pp. 62-63.
19. Georges Mathieu Dairnvaell.
20. Histoire édifiante et curieuse de Rothschild 1- er, roi des juifs.
21. Cowles, ibid, p. 102.
22. Star Northern.
23. جمهوری: La République.
24. Marx and Engels, ibid, pp. 213-219.
25. Karl Beck (1817-1879 (.
26. ibid, pp. 235-241.
27. paternal.
28. عالیجناب مترنیخ. کنایه از کشور اتریش Herr Metternich.
29. ibid, pp. 530-536.
30. ibid, p. 541.
31. ibid, p. 542.
32. ibid, vol. 7, p. 65.
33. ibid, p. 197.
34. Kuhlwetter.
35. ibid, p. 203.
36. ibid, p. 341.
37. ibid, p. 371.
38. Prince Alfred Windischgrotz.
39. ibid, vol. 8, p. 415.
منبع: عبدالله شهبازی ؛ زرسالاران یهودی و پارسی استعمار بریتانیا و ایران، ج3، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید