an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم
ورزشکارورزشکار
an-ho:مدیرگروه موفقیت ما : گلخونه: تو تنهایی تنهای تنها شدم

همیشه آماده باش. تا اشتباهات دیگران را ببخشی

همیشه آماده باش...

تا اشتباهات دیگران را ببخشی

بی ادبی شان را،

خیانت شان را،

بی عقلی شان را و تهمت شان را.

این ها نشانه ی عدم بلوغ روحی آدم هاست.

آدم های نارس از این چیزها زیاد دارند.

تو رسیده باش و بالغ.

با سبکبالی و بدون اینکه قضاوت کنی یا سرزنش،

و بدون اینکه از این حرف ها آزرده شوی و آسیب ببینی،

از کنار این چیزها رد شو.

اگر هوای دلت ابری شد

و چشم های تو باریدند باران اشک ها را،

بگذار این اشک ها باران رحمت و بخشش باشد

برای آن هایی که نمی دانند

و زمین دل شان خشک و شوره زار است.

اینجاست که دل بخشنده ی تو چشمه ی جوشانی می شود که به منبع عظیم آب های لطف خدا متصل است...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید