عشقِ من این حوالی نیست ‌عشق من، خانه اش، قلب

عشقِ من این حوالی نیست ‌عشق من، خانه اش، قلب

عشقِ من این حوالی نیست
‌عشق من، خانه اش، قلب من است.
عشق من با من نیست، اما
یادش همواره در کنار من است.
کجای این جهان نشسته، نمی دانم
صدایش اما،در شب و روز من است.....

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید