.
.

چشمهایت تنها کتابی ست که از خواندن آن سیر نمیشوم. ️

چشمهایت تنها کتابی ست که از خواندن آن سیر نمیشوم. ️

چشمهایت تنها کتابی ست که از خواندن آن سیر نمیشوم... ️ ‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‎‌‌‌

مشاهده همه ی 2 نظر