alireza کارمند
آروم و عادیآروم و عادی
alireza کارمند

اسپند دود می کنم، برای عشقمان هر

اسپند دود می کنم، برای عشقمان هر

اسپند دود می کنم،

برای عشقمان هر شب


میان راز و نیاز های شبانه

نکند که جادوگر زشت بی تفاوتی،


چشممان بزند...

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید