نیلوفر
نیلوفر

محبوب من! این روزها به جای من خوشبخت باشید

محبوب من! این روزها به جای من خوشبخت باشید

محبوب من!
این روزها به جای من خوشبخت باشید.
خودتان را ملاقات کنید و از فرط شادی به جای من گریه کنید!
رازی را به شما بگویم:
هنگامی که حرف‌های کسی را می‌شنوید مراقب کلماتی که تکرار می‌کند باشید.
اگر در یک جمله یک اسم را بیشتر از سه، چهار بار تکرار کرد بدانید صاحب آن اسم را دوست می‌دارد.
اگر در هر جمله‌ای فعلی را بارها تکرار کرد بدانید او تصمیم خودش را گرفته و می‌خواهد هر طور که شده آن کار را انجام دهد.
اگر در یک جمله چند بار گفت می‌خوانم، مطمئن باشید تصمیم دارد کتاب بخواند و اگر در حرف‌هایش دیدید که دوست داشتن را بارها و بارها تکرار می‌کند مطمئن باشید او شما را دوست دارد.

( عالیجناب استاد محمدصالح‌علا)

مشاهده همه ی 2 نظر