...
...

در وفای تو چنانم، که اگر

در وفای تو چنانم، که اگر

... در وفای تو چنانم،

که اگر خاک شوم آید از تربت من بوی وفاداری دل

هلالی_جغتایی

________________________________

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید