مادر !!!! جای مادر در نوشته ها کجاست؟ وقتی

مادر !!!!
جای مادر در نوشته ها کجاست؟
وقتی غافل از او میشویم
گویی چیزی کم دارد نوشته هامان
از عشق مینویسیم و از الگوی عشق غافلیم
دل میبندیم به عشق زمینی و از عشق آسمانی مادر غافلیم
اینجاست که هر چه بنگاریم اون گیرایی لازم را ندارد
خودمان هم بی مادر چیزی کم داریم
هویتمان مادر است
هیچ لفظی تا کنون برابری نکرده است در وصف مادر.
جز آنکه بگوییم
مادر مادر است.
به اسم و به رسم

مادرانی که نیستید روحتان شاد
و آنانکه هستید وجودتان مستدام

(محسن)

مشاهده همه ی 2 نظر