گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

نقاشی شاه بولان او درست عمل کرد. در طول عمرش

نقاشی شاه بولان او درست عمل کرد. در طول عمرش

نقاشی شاه بولان
او درست عمل کرد. در طول عمرش شاهد آن بود که کشورش تسخیر نشده باقی مانده، مردمانش به آیین یهودیت گرویده‌اند و اصول مقدس‌ترین کتاب یهود یعنی تلمود را پذیرفته‌اند. با این حال موارد بسیار دیگری نیز از ثمره‌ی این اقدام شکل گرفت که عمر شاه کفاف نداد تا شاهد آن‌ها باشد.

او زنده نماند تا ببیند این تغییر آیین مردمان او به یهودیت روزی سبب شود که آنان 90 درصد تمام یهودیان عالم را شکل دهند و خود را یهودیان اشکنازی بنامند که در حقیقت یهودی نبودند، بلکه از نژاد قومی آسیایی بودند که به کیش یهودیت درآمدند؛ گو این‌که هنوز هم به زبان خزری ییدیش (2) که کاملاً متفاوت از زبان عبری است، سخن می‌گویند.

او زنده نماند تا ببیند مردمانش به اخلاف مردی رو آوردند که بسیار از او قدرتمندتر بود؛ مردی باوئر (3) نام که بیش از هزار سال بعد از او در آلمان متولد شد و دودمان روچیلد (4) را به وجود آورد.

حاخام‌های خزری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید