گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

حاخام‌های خزری شاه بولان زنده نماند تا ببیند این دودمان

حاخام‌های خزری شاه بولان زنده نماند تا ببیند این دودمان

حاخام‌های خزری
شاه بولان زنده نماند تا ببیند این دودمان با فریبکاری و توطئه‌چینی ثروت جهان را غصب می‌کنند و از طریق منابع هنگفتی که با به دست آوردن کنترل عرضه‌ی پول در سطح جهان می‌اندوزند، خود را از لحاظ مالی تأمین می‌کنند.

او زنده نماند تا ببیند مردمانش سرزمین آبا و اجدادی را در فلسطین به عنوان حق مسلم خود مطالبه می‌کنند و از بدو تأسیس این سرزمین در سال 1948، اطمینان حاصل می‌کنند که تمام نخست‌وزیران آن یهودیان اشکنازی باشند؛ اگر چه سرزمین اصلی یهودیان اشکنازی یعنی سرزمین خزر، حدود هشتصد مایل دورتر از فلسطین است.

او زنده نماند تا ببیند مردمانش به پیشگویی کتب مقدس یعنی کنیسه‌ شیطان تحقق می‌بخشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در سال 1976 هارولد روزنتال (5)، یهودی اشکنازی و دستیار سناتور یاکوب جاویتس (6) -که او هم یهودی اشکنازی بود- اظهار می‌دارد:
«بیش‌تر یهودیان تمایلی به پذیرش این مسئله ندارند، اما خدای ما شیطان است.»

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پی‌نوشت‌ها:
1. king Bulan
2. Yiddish : زبان یهودیان اروپایی که عمدتاً از زبان آلمانی مشتق شده است.
3. Bauer
4. Rothschild
5. Harold Rosenthal
6. Jacob Javits
منبع: اندرو کارینگتن هیچکاک ، صهیونیسم در مسیر سلطه ، برگردان: محمدیاسر فرحزادی ، تهران: نشر ساقی.

یهودیان خزری ، یهودیان خزری ، یهودیان خزری ، یهودیان خزری

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید