مانو
مشکوکمشکوک
مانو

پیشکش میکنم عشق دوستی و مهربانی را به قلبهایی که

پیشکش میکنم عشق دوستی و مهربانی را به قلبهایی که

پیشکش میکنم عشق دوستی و مهربانی را
به قلبهایی که جز دوست داشتن چیزی نیاموخته اند

تقدیم به دوستان عزیزم
ممنون از اینکه روز تولدم بیادم بودید
از خداوند بزرگ صحت و سلامتی و عشق و امید و عزت نفس برای شما خواهانم

نظرات برای این پست غیر فعال است