H. Nazari
H. Nazari

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان می

شاد بودن تنها انتقامی است که انسان

می تواند از بندگی بگیرد

شاد باشید …

هوادارن طلایی پوشان صفاهان
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید