صبا اکبری
مهربونمهربون
صبا اکبری

یک احتیاط مهم هنگام برقراری رابطه دهانی !!!!!

 لینک
یک احتیاط مهم هنگام برقراری رابطه دهانی !!!!!

یک احتیاط مهم هنگام برقراری رابطه دهانی !!!!!آلت مردانه در حالت نعوظ به دلیل بالارفتن فشار خون در بافتهای به شدت آسیب پذیر است وبرخورد دندان به راحتی می تواند باعث صدمه وخونریزی شود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید