مانو
مشکوکمشکوک
مانو

من به خود میبالم که در این عصر یخی

من به خود میبالم که در این عصر یخی

من به خود میبالم
که در این عصر یخی و در این ظلمت باروت و فساد
دوستانی دارم همچون آب زلال که دلشان آیینه خورشید است.
دوستان من مثل گندمند،
یعنی یک دنیا برکت و نعمت،
و نبودشان قحطی و گرسنگی است
و من چه خوشبختم که زردی خوشه
های گندم در اطرافم موج میزند…!

دوستان خوبم بابت تبریک های زیبای تولد از همه شما ممنونم.{-124-}{-102-}

مشاهده همه ی 7 نظر
مانو
خراسان رضوي - مشهد
610 پست
tanaz5984
tanaz5984
مانو : آینه ی زلال و شفاف{-102-}
fatima
گلستان - گرگان
879 پست
fati1360_m
fati1360_m
fatima : {-35-}لطف داری
ازاونایی که ترکهای داره
مانو
خراسان رضوي - مشهد
610 پست
tanaz5984
tanaz5984
مانو : نه دیگه
آینه اگه صاف باشه آینه ست و گرانبها{-22-}
fatima
گلستان - گرگان
879 پست
fati1360_m
fati1360_m
fatima : {-132-}منم اینجوریم یعنی