گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

روچیلدها و لویی بناپارت (2) شکل‌گیری یهود ارسال دیدگاه 1,167

روچیلدها و لویی بناپارت (2) شکل‌گیری یهود ارسال دیدگاه 1,167

روچیلدها و لویی بناپارت (2)
شکل‌گیری یهود ارسال دیدگاه 1,167 بازدید

ظهور آریستوکراسی مالی (قسمت پانزدهم) بارون جیمز روچیلد

در دوران سلطنت لویی بناپارت نیز، چون دوران بوربن‌ها و لویی فیلیپ، سلطه یهودیان بر اقتصاد و سیاست فرانسه تداوم یافت. در این میان بارون جیمز روچیلد از جایگاه خاصی برخوردار است. دائرةالمعارف یهود می‌نویسد بارون جیمز روچیلد، که بانکدار شخصی بوربن‌ها و اورلئان‌ها بود، موج انقلاب 1848 فرانسه را از سر گذرانید و به خدمت ناپلئون سوم درآمد. (57) و در جای دیگر می‌نویسد: “اقتدار روچیلدها در فرانسه، به ویژه در عصر لویی ناپلئون، بسیار آشکار بود.” (58) در این دوران بارون جیمز روچیلد به عنوان “غول مالی” فرانسه، “شاه یهود” و “بارون بزرگ” (59) شهرت افسانه‌ای داشت.

در زمان صعود لویی بناپارت به مقام ریاست جمهوری فرانسه، 37 سال از اقامت جیمز روچیلد در پاریس می‌گذشت و اینک او 56 ساله بود. بیست سال پایانی زندگی بارون جیمز روچیلد مقارن با دوران حکومت لویی بناپارت است.

در تاریخ‌نگاریِ رسمیِ خاندان روچیلد ادعا می‌شود که در دوران ریاست جمهوری لویی بناپارت، رابطه نزدیکی میان او و جیمز روچیلد برقرار نبود. حتی گفته می‌شود که لویی بناپارت به دلیل پیوند عمیق روچیلدها با سلطنت لویی فیلیپ به ایشان نظر نامساعد داشت و می‌کوشید از طریق حمایت از گروه‌های مالی رقیب نفوذ آنها را کاهش دهد. (60) آنچه درباره‌ی روابط غیر حسنه لویی بناپارت با روچیلدها عنوان می‌شود بطور عمده ناظر به تکاپوی آشیل فولد و امیل پرر، دو رقیب اصلی بارون جیمز روچیلد در این دوران است که به عنوان بانکداران لویی بناپارت در 12 ساله نخست حکومت او شناخته می‌شوند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید