...
...

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ،

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ،

عاقبت همه ی ما زیر این خاک آرام خواهیم گرفت ،
ما که دمی به همدیگر مجالِ آرامش ندادیم..

_________________________________

مشاهده همه ی 3 نظر