Mehran
Mehran

نمیدانم  بدرستی معناے عشــق چیست؟. اگـــر  عشق این

نمیدانم  بدرستی معناے عشــق چیست؟. اگـــر  عشق این

نمیدانم  بدرستی
معناے عشــق چیست؟...
اگـــر  عشق این است ڪه
پس از او خواهــم مرد ...
باید بگویم زنده ام 
زنده ام و مثل تمام انسانها ، روزگارم میگذرد
اما به تنــهایی ..
من به وفادارترین شڪلِ ممڪن ...
هنوز وفادارم به او ...
نمیدانم معناے این وفادارے ...
عشق است؟...❣️

تبسـ ــم پاییــ ـز
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید