گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

باید افزود که اعضای خاندان ولیرز با روچیلدهای لندن رابطه نزدیک

باید افزود که اعضای خاندان ولیرز با روچیلدهای لندن رابطه نزدیک

باید افزود که اعضای خاندان ولیرز با روچیلدهای لندن رابطه نزدیک داشتند. دکتر ریچارد دیویس، از چارلز ولیرز (115) به عنوان یکی از صمیمی‌ترین دوستان بارون لیونل روچیلد، برادرزاده جیمز روچیلد و رئیس شاخه لندن بنیاد روچیلد نام می‌برد. (116) چارلز ولیرز برادر کوچک‌تر لرد کلارندون است و بدین‌سان، اگر به شایعه فوق باور داشته باشیم، عموی اوژنی است. چارلز ولیرز از سال 1835 تا اواخر عمر نماینده شهر ولورهامپتون (117) در مجلس عوام بود. او به عنوان یکی از سرسخت‌ترین و جنجالی‌ترین مدافعان “تجارت آزاد” شهرت داشت و نطق‌های فراوانی در مجلس عوام در این زمینه ایراد نمود که مجموعه آن به چاپ رسیده است. (118)

قسمت قبلی این مقاله

پی‌نوشت‌ها:
57. Judacia, vol. 14, p. 340.
58. ibid, vol. 3, p. 116.
59. le grand Baron.
60. Cowles, ibid, p. 123.
61. Anghophobia.
62. Cobban, inid, p. 175.
63. بنگرید به: این مقاله و این مقاله.
64. Bonapartism.
65. Populism.
66. charismatic.
67. St. Quentin.
68. Frederic Morton, The Rothshilds, A Family Portrait, New York: Crest Book, 1963, p. 111.
69. Changarnier.
70. Cowles, ibid, pp. 124-125.
71. Egon Corti, The Reign of the House of Rothshild, 1928.
72. Count Hubner.
73. Sir A. W. Ward and G. P. Gooch [eds], The Cambridge History of British Foreign Policy, 1783-1919, vol. III: 1866- 1919, [Cambridge University Press, 1923] New York: Octagon Books, 1970, p. 22.
74. Richard B. P. Lyons, Earl of Lyons.
75. Eugenie de Montijo, Countess de Teba (1826-1920)
اوژنی به شهرک پرتغالی مونتیژو، واقع در شرق لیسبون، منسوب است. او به کنتس تبا (شهری در اسپانیا) ملقب بود.
76. protegee.
77. Morton, ibid, p. 113.
78. Cowles, ibid, pp. 126-127.
79. Cobban, ibid, p. 160.
80. Americana, 1985, vol. 10, p. 658.
81. Colonel James Kirkpatrick
82. William Kirkpatrick (1754-1812)
83. James Achilles Kirkpatrick (1764-1805)
84. C. E. Buckland, Dictionary of Indian Biography, London: Swan Sonnenschein & Co, 1906, p. 238.
85. Alexander Francis Kirkpatrick (1849-?)
86. Haileybury.
87. A. T. Camden Pratt and F. R. Hist, S., People of the Period, London: Neville Beeman Ltd., 1897, vol. 2, pp. 48-49.
88. Allfrey. ibid, p. 41.
89. Sexual Promiscuity.
90. ویل و آریل دورانت، تاریخ تمدن، جلد یازدهم: عصر ناپلئون، ترجمه اسماعیل دولتشاهی و علی اصغر بهرام بیگی، تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، 1365، ص 153.
91. همان مأخذ، ص 155.
92. حتی امروزه نیز دکه‌های فروش مطبوعات در انگلیس موظف اند نشریات پورنو (مستهجن) را در انظار عمومی قرار ندهند. در سال‌های اخیر شهر لندن شاهد تظاهرات و اعتراضات فراوان، به ویژه از سوی مادران، علیه پخش ماهواره‌ای شبکه‌های تلویزیونی مستهجن آلمانی و هلندی در این کشور بود.
93. Spencer Compton Cavendish, Marquess of Hartington, 8 th Duke of Devonshire (1833-1908)
اسپنسر کاوندیش (مارکیز هارتینگتون فوق الذکر و دوک دونشایر بعدی) در سال 1857 به عنوان نماینده حزب لیبرال به مجلس عوام راه یافت و در سال 1866 عضو کابینه لرد راسل شد. در سال‌های 1868-1874 وزیر دولت گلادستون بود و پس از استعفای گلادستون در سال 1875 رئیس حزب لیبرال شد. او در دولت دوم گلادستون وزیر امور هندوستان (1880-1882) بود و سپس وزیر جنگ (1882-1885). در دولت سوم لرد سالیسبوری (1895-1902) و دولت آرتور بالفور (1902-1905) نیز وزیر بود. به عنوان سخنگوی جناج راستگرا و رهبر مخالفان گلادستون در حزب لیبرال شناخته می‌شد. سه بار (1880، 1886، 1887) به او پیشنهاد نخست وزیری شد و نپذیرفت. از دوک هشتم دونشایر به عنوان یکی از سرسخت ترین هواداران “تجارت آزاد” یاد می‌کنند.
94. Louis, Duchess of Manchester, Duchess of Devonshire (1832-1911)
95. Allfrey, ibid, p. 9.
96. Maria de Kirkpatrick
97. Cobban, ibid, p. 160.
98. Cecil, ibid, p. 166.
99. George William Fredrick Villiers, 4 th Earl of Clarendon (1800-1870)
100. Father of the House of Commons
101. George Villiers, 1 st Ducke of Buchingham (1592-1628)
102. در بریتانیکا چنین آمده است: “جیمز [اول] در سراسر زندگی اش علاقه اندک به جنس مخالف نشان داد. بنظر می‌رسد که او هیچگاه معشوقه‌ای نداشت و به زنان تنها به عنوان همسر و مادر دوستان مذکرش علاقمند بود.” (Britannica, 1977, vol. 10, p. 22).
103. Steenie احتمالاً به معنای “آهو کوچولو” است.
104. M. Creighton, Epochs of English History, London: Longmans, Green and Co. 1884, pp. 381-383.
105. George Villiers, 2nd Duck of Buckingham (1628-1687)
106. Barbara Villiers, Duchess of Cleveland, Countess of Southampton, Lady Castlemaine (1641-1709)
107. Royston Pike, ibid, p. 95.
108. Roger Palmer, 1st Earl of Castlemaine
109. Britannica CD 1998.
110. Elizabeth Villiers, Countess of Orkney (1657-1733)
111. Americana, 1985, vol. 28, pp. 126-127.
112. Lord Hyde.
113. زندگینامه رسمی لرد کلارندون به همراه گزیده‌ای از مکاتبات او در سال 1913 انتشار یافته است: Sir Herbert Maxwell, Life and Letters of George William Frederick, Fourth Earl of Clarendon, K. G. , G. C. B., London: Arnols, 1913, 2 vol.
114. Ward and Gooch,

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید