مجید
مجید

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند

عادت به مسواک زدن ، دندانها را سپید میکند

و تکرار هر شب خاطرات ، موها را . . .

قربونت داری میایی یه رنگ مو ان دو بخر بیار

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید