گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

چرا وعده ارض موعود یک نسل به عقب افتاد؟ احکام

چرا وعده ارض موعود یک نسل به عقب افتاد؟ احکام

چرا وعده ارض موعود یک نسل به عقب افتاد؟
احکام و اعتقادات یهود ارسال دیدگاه 750 بازدید

بررسی مالکیت فلسطین در تورات (قسمت دوم) / نویسنده: امیر اهوارکی

ما از این‌ پس‌ استدلالات‌ خود را صرفاً بر تورات‌ و عهد عتیق‌ کنونی (که یهود آن را تَنَخ می‌نامد)‌ و مطالب‌ حقی‌ که‌ در آن‌ باقی مانده است‌ مبتنی‌ خواهیم‌ کرد تا هیچ‌ مانعی‌ از سوی‌ یهودیان‌ و اهل‌ کتاب‌ برای پذیرش‌ این‌ سخنان‌ موجود نباشد. و از سویی‌ مخاطبان‌ مسلمان‌ نیز‌ به‌ برخی‌ مطالب‌ صحیح‌ موجود در تورات و انجیل وقوف‌ یابند و آنها را با قرآن‌ مجید و سنت‌ اسلامی‌ تطبیق‌ داده قدر و منزلت دین خود بیشتر بشناسند.

دخول به زمین مقدس یک نسل به عقب افتاد

مطالعه‌ و بررسی‌ کتب‌ و رسالات‌ عهد عتیق‌ به‌ ما می‌فهماند که‌ این‌ قوم‌ از ابتدای قوامش استعداد زیادی‌ در‌ شرارت‌ و فساد و دنیاگرایی‌ داشته است، تا آن‌ حد که‌ در میانه راه‌ مصر به فلسطین،‌ چندین‌ نوبت‌ به‌ بهانه آب‌ و نان‌ و چندین‌ بهانه واهی‌ دیگر، با منجی‌ خود حضرت موسی ‌(ع‌) منازعه‌ کردند (سفر خروج‌ 14/11 – 15/24 – 16/2 و 3 – 17/2 و 3 ـ سفر اعداد 14/2 تا 6 – 16/41 – 20/2 تا 5) و حتی‌ نزدیک‌ بود که حضرتش را سنگسار کنند (خروج‌ 17/4). چنان‌که‌ در همین‌ ایام‌، در ماجرای‌ بلعام‌ باعور به‌ زناکاری‌ با قوم‌ موآب‌ پرداختند [1] (سفر اعداد باب‌ 25)، گوساله زرین‌ و بت‌های‌ دیگر پرستیدند (خروج‌ 32/19- اعداد 25/2 و3)، و مکرراً لعنت و ‌عقوبت خداوند را بر جان‌ خود خریدند.حتی‌ وقتی‌ که‌ به آستانه زمین ‌فلسطین‌ (کنعان‌) رسیدند منتظر بودند تا دقیقاً همان‌طور که‌ خداوند برای‌ هلاک‌ فرعون ‌عمل‌ کرده‌ بود و ایشان فقط نظاره‌گر واقعه بودند (خروج‌ 14/14)، این‌ نوبت نیز خداوند عمالیق‌ و دیگر ساکنان‌ فعلی‌ زمین‌ را با معجزه‌ای منهزم‌ کند. اما وقتی دانستند که بایست جهاد کنند اکیداً با پیامبر خدا حضرت موسی (ع) درآویختند و حتی جمعی از ایشان از ترس مرگ در صدد بازگشت به مصر بودند. موسی و هارون و یوشع از شدت خشم گریبان دریده به روی درافتادند. تفصیل‌ این‌ واقعه‌ در تورات کنونی در ابواب‌ 13 و 14 سفر اعداد و در سفر تثنیه 1/19 تا 46 آمده،‌ و در قرآن‌ مجید نیز در سوره مائده‌/20 تا 26 مذکور است‌.
اگرچه‌ خداوند پیروزی‌ قطعی‌ یهود بر قوم عمالیق را وعده‌ کرده‌ بود، اما یهود‌ حاضر نشد‌ زحمت‌ این جهاد منصور برای فتح ارض موعود را متحمل شود. [2] آنها این طور تصور می‌کردند که چون خداوند توسط انبیایش یعنی یعقوب و یوسف و موسی به دخول ایشان به آن سرزمین مقدس وعده داده است (تورات: سفر پیدایش 48/21 – 50/24 – سفر خروج 3/17- 4/29 تا 31 – 6/4 تا 27 – 13/9 تا 11 ـ قرآن: مائده/21 ـ اعراف/129و137) پس حتماً مجبور خواهد شد بدون دخالت یهود، زمین مقدس را مفتوح کند تا خلف وعده نکرده باشد. اما غافل از اینکه یکی از سنت‌های خداوند، «بداء» است که وفق آن برخی وعده‌ها تا رسیدن زمان مناسب‌شان به تأخیر می‌افتند. پس در آن وقت، حضرت حق وعده را در فرزند یا نوادگان آن شخص (اشخاص) محقق خواهد کرد. [3] روز بعد از استنکاف یهود از دخول در حدود فلسطین، فرمان‌ تکوینی خداوند توسط موسی (ع) بدین‌طور اعلام ‌شد که‌ این قوم‌ به عقوبت این گناه، چهل‌ سال‌ در بیابان‌ سرگردان‌ خواهند بود تا مدت عمر این‌ منازعه کنندگان‌ به‌ سر آید. وعده دخول در ارض مقدس نیز در نسل بعدی محقق خواهد شد:

و خداوند موسی‌ و هارون‌ را خطاب‌ کرده‌ گفت‌ تا به‌ کی‌ این‌ جماعت‌ شریر را که‌ بر من‌ همهمه‌ می‌کنند متحمل‌ بشوم‌. همهمه بنی‌اسرائیل‌ را که‌ بر من‌ همهمه‌ می‌کنند شنیدم‌. به‌ ایشان‌ بگو خداوند می‌گوید به‌ حیات‌ خودم‌ قسم‌ که‌ چنان‌که‌ شما در گوش‌ من‌ گفتید همچنان‌ با شما عمل‌ خواهم‌ نمود. لاشه‌های‌ شما در این‌ صحرا خواهد افتاد و جمیع‌ شمرده‌ شدگان‌ شما بر حسب‌ تمامی‌ عدد شما ـ از بیست‌ ساله‌ و بالاتر [4] ـ که‌ بر من‌ همهمه‌ کرده‌اید شما به‌ زمینی‌ که‌ درباره آن‌ دست‌ خود را بلند کردم‌ که‌ شما را در آن‌ ساکن‌ گردانم‌ هرگز داخل‌ نخواهید شد مگر کالیب‌ بن‌ یفنه‌ و یوشع‌ بن‌ نون. [5] اما اطفال‌ شما که‌ درباره آنها گفتید که‌ به‌ یغما برده‌ خواهند شد ایشان‌ را داخل‌ خواهم‌ کرد و ایشان‌ زمینی‌ را که‌ شما رد کردید خواهند دانست‌. لیکن‌ لاشه‌های‌ شما در این‌ صحرا خواهد افتاد و پسران‌ شما در این‌ صحرا چهل‌ سال‌ آواره‌ بوده،‌ بار زناکاری ‌شما را متحمل‌ خواهند شد تا لاشه‌های‌ شما در صحرا تلف‌ شود. (اعداد 14/26تا33)

بــاران عشــــق
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید