گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)
آروم و عادیآروم و عادی
گمشده در غبار(حاج قاسم soleymani)

استر و مردخای در حال نگارش داستان پوریم

استر و مردخای در حال نگارش داستان پوریم

استر و مردخای در حال نگارش داستان پوریم

در کتب مربوط به یهودیان از جمله کتاب استر یهودیان به کشتار 80 هزار ایرانی اعتراف می‌کنند اما محققان مستقل این رقم را تا 500 هزار نفر ذکر کرده‌اند.
در آن‌زمان ایران نزدیک به 800 هزار نفر جمعیت داشته و با احتساب 500 هزار نفر، بیش از نیمی از جمعیت آن روز ایران به دست یهودیان قتل عام می‌شوند.
یهودیان با حمله به خانه‌های ایرانیان، مردان، زنان و کودکان را به قتل رسانده و بنا بر برخی از متون موجود اموال آن‌ها را نیز غارت می‌کنند. اما یهودیان در متون خود تنها به قتل‌عام ایرانیان اعتراف کرده و هرگونه غارت اموال آنان را تکذیب می‌کنند و آن را از افتخارات خود می‌دانند…!!

آیا پوریم با سیزده فروردین ایرانیان ارتباط دارد؟

گفته می‌شود این کشتار در روزهای 13 و 14 ماه آذار اولین ماه سال جدید انجام می‌شود و روز دوم کشتار به اصرار استر به خشایارشا برای از بین بردن دشمنان قوم یهود ادامه پیدا می‌کند. براساس متون تاریخی، نحسی روز 13 فروردین در میان ایرانیان و بیرون رفتن مردم از خانه‌ها ریشه در کشتار تاریخی ایرانیان داشته است.
پس از این قتل عام ایرانیان، یهودیان جشن و پایکوبی بر پا کرده و به شکرانه غلبه بر ایرانیان و ریختن خون دشمنان قوم یهود، آن را عید اعلام کرده و روزه می‌گیرند. مردخای از آن زمان به پیامبر این قوم و استر – دخترک فاسد یهودی که با تکیه بر این حربه به دربار شاه راه یافته بود – نیز به شخصیتی مقدس که مورد لطف خداوند است تبدیل می‌شوند. استر پس از آن کتابی می‌نویسد که تمام این وقایع را لطف و رحمت الهی و با اراده خداوندی توصیف می‌کند. این کتاب اکنون به کتاب مقدس یهودیان تبدیل شده است.
پوریم به معنای قرعه بوده و به اعتقاد یهودیان، این سرنوشت و تقدیر الهی بوده است و “قرعه”ای از جانب پروردگار برای لطف به قوم برگزیده یهود و نابودی دشمنان آن‌ها.

پوریم؛ عید یهودیان سراسر جهان

پوریم از جمله اعیاد مهم یهودیان در سراسر جهان است. از سرزمین‌های اشغالی تا آمریکا و حتی یهودیان داخل ایران، به شیوه‌های مختلفی در این دو روز جشن می‌گیرند.
اوج این جشن‌ها در اسرائیل است. جایی که صهیونیست‌ها سرمست از کشتار ایرانیان، تا حد جنون شراب نوشیده و بدمستی یکی از سنت‌های مرسوم آنان در این روز است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید