Mohammad
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad

همیشه برای یافتن قدرت و اعتماد به بیرون از خود نگاه

همیشه برای یافتن قدرت و اعتماد به بیرون از خود نگاه میکردم، اما این از درون می‌آید، همیشه همانجا بوده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید