Mohammad
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad

هیچکدوم از ما خوشحال نیستیم، ولی هیچکدوم از ما هم نمیخوایم

هیچکدوم از ما خوشحال نیستیم، ولی هیچکدوم از ما هم نمیخوایم همو ترک کنیم، پس به شکستن همدیگه ادامه میدیم و اسمشو میذاریم عشق.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید