im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

خدایا! به دشمنانمان‌ خوشیهای بزرگ عطا کن، تا دست بردارند از

خدایا! به دشمنانمان‌ خوشیهای بزرگ عطا کن، تا دست بردارند از حسادت به دلگرمیهای کوچک زندگی ما.

سلامت عقل و شرف داشتن را درکنار سلامتی جانهایمان محفوظ بدار تا از یادمان نرود :انسانیت، درستی و گذشت را.
خدایا هرکه با ما بد کرد و بدی را نشانمان‌ داد
تو خوبی را نشانشان بده و معجزه ی بزرگ محبت را‌.
خدایا! صبری طولانی در دیده و دلهایمان قرار ده
تا یک عمر از یاد نبریم برای گذشتن از هر طوفانی باید صبور بود و طاقت‌هایی بسیار باید به دوش کشید.❤️

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید