Mohammad
آروم و عادیآروم و عادی
Mohammad

پیدا کردن صدها دوست معجزه نیست، معجزه پیدا کردن تنها یک

پیدا کردن صدها دوست معجزه نیست، معجزه پیدا کردن تنها یک دوست است که در کنار شما بایستد، حتی زمانی که صدها نفر بر علیه شما هستند.

دلدادگـــی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید