Mohammad
Mohammad

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر

هر گاه خبرهای بد را به عنوان یک نیاز به تغییر و نه یک خبر منفی پذیرفتید، شما از ان شكست نخورده اید، بلكه چیزهای تازه ای از ان اموخته اید.

دلداده همیــشگیـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید