im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

حقیقت این است که در این دنیا،همیشه کسی هست که با

حقیقت این است که در این دنیا،همیشه کسی هست که با کمال میل،
بخواهد جایش را با شما عوض کند،
بخواهد مثل شما نفس بکشد،
مثل شما راه برود،
در جایی که شما زندگی می کنید، زندگی کند.
آیا اخیرا خداوند را به خاطر خانواده، دوستان، سلامتی و فرصت هایی که به شما داده است، شکر کرده اید؟

جوئل اوستین

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید