im.master
بی‌حالبی‌حال
im.master

انسانهایی که هدف دارند حتی راه رفتنشان هم با دیگران

انسانهایی که هدف دارند
حتی راه رفتنشان هم با دیگران فرق دارد.

حتی حرکات چشمشان هم بی هدف نیست.
از دور می توان تشخیص داد که کدام انسان دارد وقت تلف می کند و کدام آمده تا کار بزرگی انجام بدهد !

در خیابان دقت کنید و ببینید چقدر انسانها سوار بر پاهایشان می شوند و بی هدف راه می روند.

در عین حال به وقار راه رفتن بزرگان دقت کنید.

دکتر الهی قمشه‌ای

دلداده همیــشگیـ
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید