ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

به من در عمق نڪَاهت ڪه قشنڪَ ترین

به من در عمق نڪَاهت ڪه قشنڪَ ترین

به من
در عمق نڪَاهت ڪه
قشنڪَ ترین
آزمون
عاشقےست
ڪمی زندڪَی بده......

.
.
.
‌طالبےپور

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید