ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

اسفند ، اردیبهشتی ترین حالتِ زمستان است . از همان

اسفند ، اردیبهشتی ترین حالتِ زمستان است . از همان

اسفند ، اردیبهشتی ترین حالتِ زمستان است ...
از همان ماه هایِ خوبِ خدا که جان می دهند برایِ دل را به خیابان زدن های بی هوا و قدم زدن هایِ طولانی ...
انگار تمامِ آدم ها ،
تن پوشی از مهربانی ،
به تن کرده اند و لب های تمامِ عابرانِ شهر ،
در صمیمانه ترین حالتِ لبخند است .
اسفند ،
به گرگ و میشِ صبح می مانَد ،
به خورشیدی در آستانه ی طلوع ،
و به رنگ هایِ بنفش و سرد و بی روحی ،
در آستانه ی سبز شدن ...
اسفند یعنی زمستان رفتنی ست ،
یعنی بهار ، در راه است ...
.
.
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید