ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ
آروم و عادیآروم و عادی
ᵈᵉʳلبخندعشقᶰᵃ

. حســــــرت یعنی تــــو ڪه در

. حســــــرت یعنی تــــو ڪه در

...
.
حســــــرت
یعنی تــــو
ڪه در عین بـــــــــودنت
داشتنت را آرزو می ڪنــــــــم !! 💚

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید