گیتی
آروم و عادیآروم و عادی
گیتی

می گفتند زمان جنگ وقتی عراق بمب شیمیایی می

می گفتند زمان جنگ وقتی عراق بمب شیمیایی می


می گفتند زمان جنگ وقتی عراق بمب شیمیایی می زد خیلی از کسانی که برای دفاع از ناموس و وطن رفته بودند ، ماسک خودشون رو از صورت بر می داشتند و به جونترها می دادند ، امروز هم خیلی ها از دلهره مردم از کرونا ویروس دارند ماسک ها رو انبار می کنن و به قیمت چندین برابر به مردم می فروشند ....
خدایا کیا رفتن کیا موندن ....
تن همتون سلامت ، دلتون بی ترس و امیدوار

عطر سوسن
نظرات برای این پست غیر فعال است