سرما زدهسرما زده
@Wolf-71

من از هوای بی تو بیزارم 💙 ‎به بودنت یه

من از هوای بی تو بیزارم 💙 ‎به بودنت یه

من از هوای بی تو بیزارم 💙
‎به بودنت یه عمره بیمارم ❤️
‎بالاتر از جونم عزیزه من 💙
‎دوست دارم دوست دارم❤️
‎بدونه تو میدونی میمیرم 💙
‎من به هوای تو گرفتارم❤️
‎تمومه دنیای من این حرف 💙
‎دوست دارم دوست دارم❤️
‎نرو نرو 💙
‎دوباره نشکن این شکسته رو ❤️
‎نذار بگیر جاتو غم نرو💙
‎که عاشقت بیاره کم نرو❤️
‎بمون بمون💙
‎ به حرمته روزایه رفتمون❤️
‎ نذار بیفتم از نفس بمون💙
‎ منو نذار تو این قفس بمون❤️
‎نرو نرو💙
‎نذار دلم❤️
‎ بمیره بشکنه بسوزه باز💙
‎ نذار که غم بیاد دوباره باز❤️
‎بشینه جات💙
‎ بشه واسم دلیله گریه❤️
‎ یاد خنده هات یاد خنده هات خنده هات💙
‎نرو نرو❤️
‎ دوباره نشکن این شکسته رو💙
‎نذار بگیر جاتو غم نرو❤️
‎ که عاشقت بیاره کم نرو💙
‎بمون بمون❤️
‎ به حرمته روزایه رفتمون 💙
‎نذار بیفتم از نفس بمون ❤️
‎منو نذار تو این قفس بمون 💙
‎نرو نرو❤️
عااااالیه ✔️🎵🎶

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید