کیش بوک
کیش بوک

کاریز به معنی قنات است. البته لغات هم معنی دیگری هم

 لینک
کاریز به معنی قنات است. البته لغات هم معنی دیگری هم

کاریز به معنی قنات است. البته لغات هم معنی دیگری هم برای این مفهوم وجود دارد. کانال و آبراه دو کلمه دیگر این مفهوم است. اولین بار در طول تاریخ ایرانیان توانستند دست به چنین کاری بزنند و قنات یا کاریز احداث کنند. قدمت این کار به 6000 سال پیش باز می‌گردد. قنات‌ها باید در ارتفاعات ساخته شود، اما با وجود این که جزیره کیش چندان مرتفع نیست ساخت چنین قناعتی در شهر زیرزمینی کاریز جای تعجب و تحسن برای مردمان آن دوره داشته است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید