ⓢ♄♗↳ꍏ
آروم و عادیآروم و عادی
ⓢ♄♗↳ꍏ

تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه

تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک بوسه

تو دختر شدی نه برای در حسرت ماندن یک
بوسه
دختر شدی برای خلق بوسه ای از جنس آرامش...
تو دختر نشدی که همخواب آدم های بیخواب شوی
دختر شدی که برای خواب کسی رویا شوی!
تو دختر نشدی که در تنهاییت حسرت آغوشی عاشقانه را داشته باشی
دختر شدی تا آغوشی در تنهایی عشقت باشی !
نه برای چشم های هرزه ای که پاکی تو را ارزان میخرند...
دختر باش و مغرور...
عروسک نباش...
در دست کولی های عروسک باز...
پاکی ات را ارزان نفروش به دوره‌گردهای عروسک پرست...
به هر کسی دل نبند..!

نظرات برای این پست غیر فعال است